Avís Legal

0. OBJECTE I ACEPTACIÓ
El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.calbernadas.com (en endavant, LA WEB), del que és titular ANNA NIUBÓ CASAS.
La navegació pel lloc web de ANNA NIUBÓ CASAS li atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de ANNA NIUBÓ CASAS, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antel·lació possible.
Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.
L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront a ANNA NIUBÓ CASAS o enfront a tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent ANNA NIUBÓ CASAS denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.


1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ

ANNA NIUBÓ CASAS, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de
la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:
• La seva denominació social és: ANNA NIUBÓ CASAS.
• El seu nom comercial és: ANNA NIUBÓ CASAS
• El seu CIF és: 77742291Z
• El seu domicili social està a: C/ MAJOR 31 – 08693 CASSERRES – Barcelona

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Telèfon: 636533958
E-mail: anna@calbernadas.com
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i ANNA NIUBÓ CASAS es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.


2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, ANNA NIUBÓ CASAS pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a ANNA NIUBÓ CASAS i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de ANNA NIUBÓ CASAS i a no emprar-los per a, entre altres:
a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de ANNA NIUBÓ CASAS o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ANNA NIUBÓ CASAS presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de ANNA NIUBÓ CASAS o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de ANNA NIUBÓ CASAS o de tercers.
e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a ANNA NIUBÓ CASAS, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de ANNA NIUBÓ CASAS, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits. L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre ANNA NIUBÓ CASAS i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de ANNA NIUBÓ CASAS dels seus continguts o serveis.
ANNA NIUBÓ CASAS no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.


3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la
seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
ANNA NIUBÓ CASAS exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, ANNA NIUBÓ CASAS no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, ANNA NIUBÓ CASAS declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. ANNA NIUBÓ CASAS no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. ANNA NIUBÓ CASAS no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.


4. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE 
CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació aANNA NIUBÓ CASAS identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del ANNA NIUBÓ CASAS, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (España).


5. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la  publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.


6. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Entitat: ANNA NIUBÓ CASAS – NIF: 77742291Z
Direcció postal: C/ Major, 31 – 08693 Casserres – Barcelona
Telèfon: 636533958
Correu electrònic: anna@calbernadas.com

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ANNA NIUBÓ CASAS estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

En aquest cas, ANNA NIUBÓ CASAS deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.
Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi. Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a ANNA NIUBÓ CASAS.


6.1. Tractament de les dades personals de potencials clients i 
contactes via web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ANNA NIUBÓ CASAS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, contactar amb la persona i enviar-li els nostres butlletins i comunicacions del seu interès sobre la base de l’interès demostrat sobre els nostres productes i serveis.
En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
• Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

• Dropbox, Inc., amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://www.dropbox.com/privacy.

• Gmail (google), amb la finalitat d’enviament i recepció de correus eletrònics. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

• Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió.Pot consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

• Microsoft Corporation, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement


6.2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ANNA NIUBÓ CASAS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
• Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
• Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
• Dropbox, Inc., amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://www.dropbox.com/privacy.

• Gmail (google), amb la finalitat d’enviament i recepció de correus eletrònics.
La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.


6.3. Tractament de les dades personals dels hostes

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ANNA NIUBÓ CASAS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
• Consentiment de l’interessat: Envio d’enquestes de satisfacció.
• Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes sobre la base de sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsables del tractament.
• Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades dels altres huespedes allotjats en la mateixa habitació/nes o estada per a poder prestar el servei contractat, facilitats per l’interessat com a responsable de les dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
• Empresa missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, seguiment i lliurament dels enviaments.
• Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.

Transferències de dades a tercers països.


6.4. Tractament de les dades personals de videovigilància

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ANNA NIUBÓ CASAS tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base de datos proporcionados.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán un máximo de 30 días, salvo comunicación a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y/o Juzgados y Tribunales.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
• Misión en Interés público: Garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:

• En su caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como Juzgados y Tribunales, con la finalidad de aportar las imágenes si se ha cometido un delito.

Transferencias de datos a terceros países.
Estan previstes la següent transferència de dades a tercers països:

• Dropbox, Inc., amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://www.dropbox.com/privacy.

• Gmail (google), amb la finalitat d’enviament i recepció de correus eletrònics. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.


6.5. Tractament de les dades personals dels comentaris al blog

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A empresa tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, com la inserció de comentaris a la nostra pàgina web, i enviar-li comunicacions comercials.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
• Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

• Dropbox, Inc., amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://www.dropbox.com/privacy.

• Gmail (google), amb la finalitat d’enviament i recepció de correus eletrònics. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

• Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió.Pot consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

• Microsoft Corporation, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

7. POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?
Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

• Anàlisi estadistico: Les cookies estadístiques ajuden els propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació com quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei.

• Tècnica o necessària: Les cookies necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació en la pàgina i l’accés a àrees segures de la pàgina web. Permeten per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes cookies.

• Personalització o preferència: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.

• Publicitària: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

 

 

Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
_ga _gat_gid Google Analytics De tercers Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc amb la finalitat de conèixer l’origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal concreta des d’on es connecten. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/techno logies/cookies?hl=es
_viewed_c ookie_polic y Tècnica calbernada s.com Pròpia Cookies permanents per a recordar si l’usuari autoritza o no l’ús de cookies en la web. En la pròpia pàgina web.
_icl_current_language

_wpml_refe rer_url

Personalitz ació calbernada s.com Pròpia Mostra el contingut en l’idioma del navegador de l’usuari En la pròpia pàgina web.
quform_se ssion_[ID] Tècnica calbernada s.com Pròpia Aquesta cookie és una cookie de sessió i caduca quan es tanca el navegador En la pròpia pàgina web.

.

_PHPSES SID_WEBID Tècnica avaibook De tercers Cookies de sessió que utilitza Avaibook avaibook.com.
_vuid Tècnica De tercers El reproductor Vimeo incorporat utilitza aquestes cookies per a verificar si l’usuari ha seleccionat certes funcions  o preferències. Centre de privacitat de Vimeo: http://vimeo.com/cookie_policy
sharethis_c ookie_test__ Tècnica De tercers S’utilitza per a gestionar la compartició d’informació per part de l’Usuari en les seves xarxes socials. sharethis.com.
_PREF _ VISITOR_I NFO1_LIV E Preferència YouTube De tercers Cookies que emmagatzemen les preferències de configuració, tals com idioma preferit, nombre de resultats de cerca mostrats per pàgina o activació del filtre SafeSearch de Google. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/techno logies/cookies?hl=es
_GPS_YSC Anàlisi Youtube De tercers Mesuren les reproduccions de vídeos realitzades per l’usuari i registra els esdeveniments de “M’agrada” o “Compartir vídeo”. També registra una identificació única en dispositius mòbils per a permetre el seguiment segons la ubicació geogràfica per GPS i els vídeos més recents que s’han vist en un navegador específic. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/techno logies/cookies?hl=es
_NID Publicitatgoogle.com Detercers Permet personalitzar com es veuen elsanuncis fora de Google o

emmagatzemar informació com

l’idioma preferit a l’hora de mostrar

resultats de cerca.

Centre de privacitat de Google:https://policies.google.com/techno

logies/cookies?hl=es

Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Eliminar o bloquejar les cookies
Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.
Pot veure més informació sobre el seu navegador i les cookies als següents enllaços:
o Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
o Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
o Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
o Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
o Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics
Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analitys, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cercar

Compareu els llistats

Compareu
CatalanEnglishFrenchSpanish

Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les galetes. Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca